Szczecin, ul. Jana Onufrego Zagłoby 11/3
733 377 447
gabinet@self-terapia.pl

O nas

Magdalena Zmitrowicz

Jestem socjoterapeutą, terapeutą w trakcie szkolenia oraz trenerem umiejętności społecznych TUS SST. Ukończyłam Uniwersytet Szczeciński na kierunku Nauki o Rodzinie oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Centrum Terapii Depresji w Gdyni (leczenie zaburzeń afektywnych) oraz Kurs Psychoterapii Psychoanalitycznej PTPP w Poznaniu. Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi (pracuję metodą Settingu w pudełku), z młodzieżą oraz z dorosłymi. Prowadzę grupy socjoterapeutyczne oraz treningi umiejętności społecznych. Jestem członkiem trzech towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta. Ukończyłam również szkolenie pierwszego stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Tel. 733 377 447


Jan Znajdek

Jestem psychologiem, specjalności klinicznej, którą ukończyłem na Uniwersytecie Szczecińskim. Odbyłem 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie to jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, pracuję pod superwizją. Oferuję wsparcie psychologiczne w formie doraźnej, gdy osoba zgłaszająca się do gabinetu znalazła się w kryzysie, nie może sobie poradzić z trudnościami jakie ją spotykają, szuka pomocy w rozwiązaniu konkretnego problemu. Ten rodzaj pomocy jest efektywny gdy osoba funkcjonowała dobrze do momentu wystąpienia trudnego wydarzenia w życiu. Psychoterapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym, w oparciu o metody zaproponowane przez Otto Kernberga jest długoterminową formą pomocy, zalecana dla osób, które cierpią z powodu objawów psychopatologicznych, nie są w stanie same sobie z nimi poradzić, co w konsekwencji obniża ich jakość życia oraz uniemożliwia odczuwanie szczęścia.

Tel. 794 168 724