Szczecin, ul. Jana Onufrego Zagłoby 11/3
733 377 447
gabinet@self-terapia.pl

Witaj, miło Cię widzieć

Gabinet Terapeutyczny SELF

KIM JESTEŚMY?

Nasz gabinet mieści się w Szczecinie, oferujemy profesionalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Jesteśmy grupą terapeutów pracujących
w nurcie psychodynamicznym.

PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Pomoc terapeuty obejmuje wsparcie
w trudnościach związanych
z funkcjonowaniem dziecka oraz czasem dorastania. Terapia może być w formie wsparcia wychowawczego, badź systematycznych spotkań z dzieckiem.

PRACA Z DOROSŁYMI

Odbywa się w formie indywidualnych
i regularnych spotkań. Początkowe sesje polegają na rozpoznaniu trudności oraz poznaniu sytuacji życiowej osoby. Terapia polega na poznaniu źródeł trudności oraz pracy nad nimi.